1

கூல் சுரேஷ்

2

பூர்ணிமா

3

ரவீனா தாஹா

4

பிரதீப் அந்தோணி

6

வினுஷா தேவி

7

மணிச்சந்திரா

8

அக்க்ஷயா

12

மாயா கிருஷ்ணன்

13

சரவண விக்ரம்

14

யுகேந்திரன்

15

விசித்ரா 

16

பாவா செல்ல துரை

18

விஜய் வர்மா