இந்த உலகில் மனிதராய் பிறந்த ஒவ்வொரு நபருக்கும் செக்ஸ் உணர்வு என்பது இருக்கும். ஆனால், பெரும்பாலானோர் அதனை வெளிப்படுத்த முடியாமல் கட்டுப்படுத்தி பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொள்வார்கள். இன்னும், சிலர் பாலியல் வன்புணர்வு போன்ற செயல்களில்Continue Reading

இவ்வுலகில் பிறந்த ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் புணர்தல் என்பது இயல்பான ஒன்றாகும். மனித இனமும் இதற்கு விதிவிலக்கு கிடையாது. ஆம், இந்த உலகில் மனிதராய் பிறந்த ஒவ்வொரு நபருக்கும் செக்ஸ் உணர்வு என்பது இருக்கும். ஆனால்,Continue Reading