நவகிரகங்களில் அதிபதியான செவ்வாய்கிரகத்தின் மாற்றம் ஜோதிடத்தில் முக்கிய ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. நவம்பர் 16-ம் தேதி செவ்வாய் கிரகம் விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைய இருக்கிறார். இதனால், விருச்சகத்தில் ராஜ யோகம் உருவாக்கப்போகிறது. இந்த நேரத்தில் இந்தContinue Reading