உங்கள் ஜீன்ஸை எப்போதும் புதியது போல் பராமரிக்க சில எளிய குறிப்புகளை பார்க்கலாம். ஜீன்ஸ் பேண்ட் ஆண், பெண் ஆகிய இருவரும் உடுத்தும் பொதுவான ஆடையாக மாறியுள்ளது. இன்றைய நவீன கால கட்டத்தில் ஆன்லைன்Continue Reading