கர்ப்பமான முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு, வளர்ந்து வரும் சிசுவால் ஹார்மோன் விளைவுகளுக்கு ஏற்றவாறு உங்கள் உடல் மாறுதலால் ஆற்றல் அதிகரிக்கும். மேலும், உங்கள் உடல் முழுவதும் ஒரு ‘கர்ப்ப கால பிரகாசம்’ தோன்றும்.Continue Reading

Kissing baby on lips: முத்தங்கள் பலவிதம் இருக்கிறது. காதலன் தனது ஆசை காதலிக்கு கொடுக்கும் காமம் கலந்த முத்தம். கணவன் – மனைவிக்கு கொடுக்கும் அன்பு முத்தம். பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் முத்தம்.Continue Reading