இன்றைய காலத்தில் குழந்தைகள் மத்தியில் செல்போன் பயன்பாடு மற்றும் மித மிஞ்சிய டெக்னாலஜி உபயோகம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ஆனால், நம்முடைய வீடுகளில், குழந்தைகள் அதிகம் டிவி பார்க்கக் கூடாது, செல்போன் பயன்படுத்துதல் கூடாது என்றContinue Reading