kidney disease: நமது உடலில் சிறுநீரகங்கள் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி, அதன் கழிவுகளை சிறுநீர் குழாய் வழியாக வெளியேற்றுகிறது. சிறுநீரகம் சரியாக செயல்பட முடியாமல் போகும் போது, ஒருவருக்கு சிறுநீரக பிரச்சனை ஏற்படும். ஆரம்ப கட்டத்தில், சிறுநீரகத்தில்Continue Reading