புதிதாக பிறந்த குழந்தைகள் தாய்ப்பாலின் மூலம் உடலுக்கு தேவையான அனைத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளும் கிடைக்கிறது. குழந்தை பிறந்த 1 மணி நேரத்தில் இருந்து 6 மாதம் வரை தாய்ப்பால் கொடுப்பது அவசியம். தாய்ப்பால்Continue Reading