இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில், ஆண்கள், பெண்கள் இருவருக்கும் முடி உதிர்தல் பிரச்சனை பெரும் மன உளைச்சலை தருகின்றது. நடைமுறை வாழ்வில் எப்போதும் முடி உதிர்தலை தவிர்ப்பதில் பெண்களை விட ஆண்களுக்குதான் அக்கறை அதிகம். இன்றையContinue Reading

Hair Fall Control Pack: இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் ஆண்கள், பெண்கள் ஆகிய இருபாலருக்கும் முடி உதிர்தல் பிரச்சனை பெரும் மன உளைச்சலை தருகின்றது. அதற்கு, இன்றைய மேற்கத்திய உணவு முறை மற்றும் நம்முடையContinue Reading