காந்தியின் 154வது பிறந்த நாளான இன்று (அக்டோபர் 2ம் தேதி) நாடு முழுவதும் காந்தி ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது. ‘மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி’ குஜராத் மாநிலத்திலுள்ள போர்பந்தர் எனும் ஊரில் 1869 அன்று பிறந்தார். இந்தியாவில்Continue Reading