இன்றைய காலகட்டத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடுகள் குறைவு ஆகும். கிராமப்புறங்களிலும், ஃப்ரிட்ஜ் பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. மக்களின் அத்தியாவசிய பொருட்களில் ஒன்றாக ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிறது. நமக்கு தேவையான காய்கறிகள், பழங்கள் போன்றவற்றை வாங்கிContinue Reading