Calcium rich Foods: எலும்புகள் வலுவாக இருக்க, நமது உடலுக்கு கால்சியம் சத்து அவசியம். ஏனெனில், எலும்புகள் பலவீனமாக இருந்தால் உடலில் கடுமையான வலியை ஏற்படுத்தும். அதுவும், வயதாகும்போது, ​​​​எலும்புகள் தேய்மானம் அடைகின்றன. இந்தContinue Reading