Vaginal white discharge problem: இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் பிரச்சனை இருக்கும். உடலில் ஏற்படும் அதிக வெப்பநிலை காரணமாக பெண்களுக்கு சூடு விழுதல் பிரச்சனை ஏற்படும். இதற்கு உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் வாழ்கை முறைContinue Reading