இன்றைய பெரும்பாலான தம்பதிகளின் வாழ்வில் முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பது, பாலியல் உறவில் திருப்தி இல்லாமல் இருப்பது. இதனால், கணவன் -மனைவி உறவில் ஏராளமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, இதுபோன்ற நேரத்தில் வேறொருவரின் அரவணைப்பு தேவைப்படுவதால்,Continue Reading