Guru Peyarchi 2023: குருபகவான் செல்வம், அறிவாற்றல் மற்றும் கல்வி போன்றவற்றின் காரணியாக இருக்கிறார். ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வியாழன் சாதகமாக இருப்பது, அவர்களது வாழ்வில் சிறந்த வெற்றியை தரும். அதன்படி, ஏப்ரல் 22 ஆம்Continue Reading