இந்த 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் முழு சூரிய கிரகண நிகழ்வு (ஏப்ரல் 8) நடைபெற உள்ளது. இந்த கிரகணம் சுமார் 4 மணி 39 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும். இந்த சூரிய கிரகணம்Continue Reading

இந்த 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் முழு சூரிய கிரகண நிகழ்வு (ஏப்ரல் 8) நடைபெற உள்ளது. இந்த கிரகணம் சுமார் 4 மணி 39 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும். இந்த சூரிய கிரகணம்Continue Reading

Chandra Grahan 2023: இந்த 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் மே 5ம் தேதி மாலை 8.45 மணி முதல் இரவு 1 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. சந்திரன், சூரியன்,Continue Reading