மாதவிடாய் காலத்தில் ரத்தப்போக்கு ஏற்படுவது இயல்பான ஒன்றாகும். ஆனால், கர்ப்ப காலத்தில் ரத்த போக்கு ஏற்படுவது சிக்கலான ஒன்றாகும். ஆம், வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைக்கு ஏதேனும் ஆபத்து ஏற்படுமோ..? என்று நினைத்து பெரும்பாலான பெண்கள்Continue Reading