திருமணத்திற்கு பிறகு பாலியல் உறவு என்பது ஆண் -பெண் ஆகிய இருவருக்கும் இன்பமான உச்சக்கட்ட இன்பத்தை அள்ளி தருகிறது. பாலியல் உறவில் ஈடுபடும் போது வலி ஏற்படுவது இயல்பான ஒன்றாகும். ஆனால், சில நேரம்Continue Reading